Heel fijn dat onze oproep voor het onderhoud aan de Stolpersteine weerklank heeft gevonden; drie stadsdorpers hebben zich daarvoor opgegeven. Daarbij kregen we ook reacties van onze ‘buurdorpen’, het plan is dat we er een samenwerkingsproject met Stadsdorp Noord-Jordaan en Stadsdorp Grachtenstraatjes van maken. Meer informatie over dit project vind je hier op onze website. Wil je meedoen, meld je dan bij Susan.oktober 2022

We kregen een oproep van An Huitzing, vrijwilliger bij de stichting Stolpersteine om samen de stenen te onderhouden.

In onze buurt zijn niet heel lang geleden Stolpersteine gelegd, op onze website staat een stukje erover en hier kun je zien waar in ons stadsdorp de stenen liggen. Er zijn intussen rond de 1600 Stolpersteine in Amsterdam.

1600 Stolpersteine
Op 17 december 2021 legde de burgemeester de 1000ste Stolperstein in Amsterdam. Inmiddels, nog geen jaar later, zijn er in de buurt van de 1600 Stolpersteine. En dat gaat maar door. Tachtig jaar na dato is er grote interesse om alsnog een herdenkingssteen te leggen op de plek waar een slachtoffer van het nazisme woonde. Dat gebeurt via onze Stichting Stolpersteine, maar altijd op initiatief en aanvraag van een bewoner, een nabestaande of een straat- of buurtcomité. 

Afspraken met de gemeente
Behalve degene die de Stolpersteine produceert, draait onze stichting geheel op vrijwilligers. We hebben zeer goede afspraken met de gemeente Amsterdam over het plaatsen van de stenen met Amsterdamse stratenmakers terwijl de gemeente ook de bewoners informeert. De gemeente waarschuwt aannemers die bij hun werkzaamheden de Stolpersteine tegenkomen.

Onderhoud van de stenen
Maar toch is het beheer van alle bestaande en nog komende Stolpersteine een probleem. Niet alle aannemers (en onderaannemers) volgen de aanwijzingen van de gemeente. Stolpersteine kunnen beschadigd raken, kunnen door werkzaamheden of andere oorzaken verdwijnen en moeten eigenlijk zeker twee keer per jaar gepoetst worden om niet net zo zwart te worden als de waterputjes in de straat.

Buurtbewoners gezocht
In de Indische Buurt is nu de eerste bewonersvereniging die toegezegd heeft om alle Stolpersteine in hun buurt te onderhouden. Het zou heel mooi zijn als - in samenwerking met ons - overal bewonersverenigingen of organisaties van die strekking de Stolpersteine op die manier zouden willen adopteren.

Om zoiets te doen, zullen we een groep moeten vormen van tenminste 4 stadsdorpers, liever nog meer! Voel je hiervoor, meld je dan aan bij Susan: susanblankhart@hotmail.com