Opnieuw een jaar waarin Corona een grote impact had op ieders eigen leven en op ons gezamenlijk leven als stadsdorp. Voortbordurend op onze in het eerste pandemiejaar opgedane ervaringskennis, werden we steeds bedrevener in het ‘meebewegen met de golven van het virus’.  

Activiteiten tijdens lockdowns door Corona 
In het begin van het jaar, toen alles weer op slot was, ging het koffiedrinken opnieuw per Zoom. De wandelingen zijn, ook in alle verdere lockdowns, intensief en ‘coronaproof’ doorgegaan, meestal aan de overkant van het IJ. Het was voor veel stadsdorpers een goede manier om, naast de broodnodige beweging, elkaar te ontmoeten. Om het onderlinge contact verder levend te houden, hebben we bovendien in alle periodes waarin het dagelijks leven door (gedeeltelijke) lockdowns ontregeld was, de frequentie van het StadsdorpNieuws opgevoerd; in totaal hebben de stadsdorpers het 23 keer ontvangen in het afgelopen jaar.


We verzamelden foto's in de nieuwe rubrief ' buurfoto's'.

Meer naar buiten kijken, groter publiek
Rond de jaarwisseling 20-21 hebben we een korte enquête rondgestuurd aan alle stadsdorpers om te weten te komen of we nog meer konden doen dan we al deden. Er was goede respons, alleen maar zeer positief.

Coronaproof per Zoom ging ook de brainstorm over de vraag die al langer op de agenda stond: hoe ons stadsdorp te verjongen en te verbreden? In februari/maart 2021 hebben twee bestuursleden er tweemaal over gebrainstormd met zes jongere stadsdorpers. Heel inspirerend en er zijn veel tips uit voortgekomen. Één ervan hebben we meteen toegepast: ‘naar buiten kijken, de ramen naar de buitenwereld zoveel mogelijk openhouden’. Dat hebben we gerealiseerd door ‘wandelinterviews’ met allerlei mensen om ons heen te houden, zowel met bewoners als met professionals die ons mogelijk iets te bieden hadden.

Je kunt hier alle interviews lezen, ze stonden in het StadsdorpNieuws (ook allemaal online na te lezen). Een andere tip was om grotere bijeenkomsten in de avond te laten plaatsvinden in plaats van in de namiddag. Onze eerstvolgende bijeenkomst in de Westerkerk zal dan ook niet van 17.00-19.00 zijn, maar van 19.00-21.00, beter inpasbaar in de agenda’s van jongere buurtgenoten.  

Zomer waarin alles weer open ging en nieuwe clubjes startten
In de zomer van 2021 hebben we, net zoals in de zomer van 2020, grotendeels onze activiteiten weer opgepakt. Maandelijkse Buurtborrels, nu bij De Twee Grieken, de koffie bij Hegeraad zelfs wekelijks. De leesclubs hervatten hun boekbesprekingen en er werden weer museum- en filmbezoeken georganiseerd. De wandelingen gingen het hele jaar onverminderd door, bij versoepeld coronaregime ook door drukke delen van de stad. De groep wandelaars is intussen flink uitgebreid. Ook de beide muziekgroepen kwamen weer bij elkaar, de zangers in de grote studio van de dirigente, dankzij het aanbod van een stadsdorper heeft nu ook de instrumentale groep een vaste, ruime oefenplek. In de herfst ging ook nog een lang gekoesterde wens in vervulling, de oprichting van een bridgeclub en een handwerkgroep. Naar beide activiteiten was wel vraag, maar bij gebrek aan energieke ‘trekkers’ was het er niet van gekomen

Stichting geworden
Het jaar 2021 was intussen ook het eerste jaar waarin ons stadsdorp verder ging als Stichting StadsdorpBuurt. De ‘oude’ Coöperatieve Vereniging StadsdorpBuurt7 kon begin 2021 opgeheven worden. Wil je er meer over lezen, dat kan hier.

We wilden beide feiten al in januari markeren op een feestelijke bijeenkomst in de Westerkerk en daarbij ook het nieuwe bestuursteam voorstellen. De geplande bijeenkomst werd vanwege coronamaatregelen enkele malen verzet is nu uitgesteld tot – hopelijk – later in 2022. Hetzelfde geldt voor het langverwachte evenement Dansen in de Wester.

Meer stadsdorpers
Tegen de verdrukking in zijn we ook in 2021 als stadsdorp opnieuw flink gegroeid, we hebben er maar liefst 36 nieuwe stadsdorpers bijgekregen. Dit is voornamelijk te danken aan de ruimte die we in de buurtkrant kregen en aan de inzet van het onvermoeibare team dat de wandelingen voorbereidt en begeleidt. Het Stadsdorpnieuws gaat op dit moment naar 296 mensen; 269 stadsdorpers en 27 belangstellenden van buiten het stadsdorp; denk dan aan mensen van de gemeente en aan onze buurtwinkels.

In memoriam
Tot slot. Helaas zijn er ook elk jaar weer stadsdorpers die ons ontvallen, we willen hen niet vergeten en hebben voor hen op onze website een speciale in memoriam pagina gemaakt. Die kun je hier vinden.


Er is enorm veel gewandeld in 2021