Iedere bewoner van stadsdeel Centrum met een leuk idee voor een culturele activiteit kan daar subsidie voor aanvragen. Per initiatief is er maximaal van € 5.000,- beschikbaar, voor een meerdaagse activiteit maximaal € 10.000,-. Voorwaarde is dat de activiteit bedoeld is voor buurtbewoners en dat er geen winstoogmerk is.

Onder deze subsidieregeling vallen heel veel activiteiten. Een optreden van lokale zangers, rappers of dichters kan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor subsidie, net als een graffitifestival of een filmvertoning in de open lucht. De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten voor en door bewoners van alle leeftijden.

De binnenstad kent al een uitgebreid aanbod, het stadsdeel kiest er daarom nadrukkelijk voor om het subsidiebudget te gebruiken voor laagdrempelige, lokale activiteiten. Bij elke aanvraag wordt gekeken of het plan een positieve invloed heeft op de buurt. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat gesubsidieerde activiteiten zo goed mogelijk over het stadsdeel worden verspreid.  

  • U moet uw sub­si­die­aan­vraag vóór 1 april in­die­nen voor het sub­si­die­tijd­vak van 1 juli tot 1 ja­nu­a­ri.
  • U moet uw sub­si­die­aan­vraag vóór 1 ok­to­ber in­die­nen voor het sub­si­die­tijd­vak van 1 ja­nu­a­ri tot 1 juli.

Het Stadsdeel maakt daarna een keuze uit de ingediende aanvragen. Elk halfjaar is er een totaalbedrag van € 52.500,- beschikbaar. Op de website staat meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag.