Vier keer per jaar vind je als buurtbewoner een nummer van de unieke Buurtkrant Zeven op de mat. Een krantje dat volgeschreven wordt met interessante wetenswaardigheden over onze buurt en gratis in je brievenbus wordt gestopt. Hoezeer iedereen zijn best doet, toch wil de bezorging van deze papieren krant wel eens misgaan. Echter, u kunt hem altijd vinden op de website van Wijkcentrum d'Oude Stadt.