Het 1e lustrum, vijf jaar StadsdorpBuurt7 op dinsdag 5 juni 2018  in de Westerkerk: een feestelijke bijeenkomst met een serieus kantje.


De voorzitter van het bestuur, Ina Wilbrink, opende de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de Stadsdorpers die in grote getale waren gekomen.

Ina blikte terug op 5 jaar Stadsdorp. Het eerste jaar was moeizaam, de initiatiefnemer Hennie Brouwer (1943-2016) viel helaas weg. Er ontstond stagnatie. Pas langzaam ontstonden  de  themabijeen-komsten en de activiteitsgroepen. Er kwam naast de buurtborrel ook een koffieochtend bij café Hegeraad. Ina benoemde dat bij de organisatie van het Stadsdorp ondersteuning nodig is voor taken als bijvoorbeeld flyeren.

De spreekster van deze themabijeenkomst was drs. Nono Schrader van Confidente.  Confidente  helpt bij het opstellen van een levenstestament, het reguliere testament en geeft hulp bij alles wat er speelt rondom overlijden. Mevrouw Schrader hield een helder betoog. De strekking was dat het vooral belangrijk is om zaken duidelijk te regelen.

Confidente heeft een zeer duidelijke website www.confidente.nl  waar alles is na te lezen. Voor vragen zijn ze ook belbaar: 0620037057 of 020-6756711.

Na de lezing gingen we over tot de feestelijke borrel die omlijst werd door de muziekgroep bestaande uit stadsdorpers.

De koffie en thee bij aanvang werd aangeboden door de Westerkerk. De wijn werd door slijterij De Ware Jacobgedoneerd, de snacks door AH, de kaas door Kaasland-Singel. En onze nieuwe slager in Buurt 7 Remco van Doornen kwam ons hoogstpersoonlijk trakteren op een schotel van zijn fijne worsten en vleeswaren.

Bitterballen bekroonden het geheel.

Voor de eerste maal werd er bij de thema-bijeenkomst een vrijwillige bijdrage gevraagd. Hiervan konden o.a. de sprekers, de koster, een vrijwilliger van de Westerkerk en de musici in de bloemen worden gezet.