“Drie actieve Amsterdammers wilden duurzamer leven, maar merkten dat er lokaal nog geen plekken waren waar zij informatie konden vinden. Daarom startten zij in 2011 de coöperatie Amsterdam Energie” aldus Daphne Meijer, coördinator van Amsterdam Energie.

“Amsterdam Energie begint met het informeren van mensen die graag zelf duurzaam energie willen opwekken, maar niet weten hoe. Als lid van de coöperatie kunnen zij deelnemen aan gezamenlijk ontwikkelde zonnedaken.  Verder leveren we schone, groene energie aan mensen zonder mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, tegen dezelfde prijs als ‘de groten’, soms zelfs iets goedkoper. We hebben tenslotte alleen leden, geen aandeelhouders.

Misschien wel ons belangrijkste doel is om Amsterdammers energie op te laten wekken met zonnepanelen. Wij regelen alle bureaucratische hobbels en de leden kunnen coöperatief investeren. Dat laatste klinkt duurder dan het is, want per zonnepaneel kost het tegenwoordig 50 euro.’ Een paar voorbeelden  zijn het dak van metrostation Reigersbos en vier appartementencomplexen aan de Marcantilaan.”

Zon en wind

“Wij zijn nu met andere coöperaties samen bezig met windenergie, in Amsterdam Wind. Het plan is om in Amsterdam Noord, richting Zaandam, een aantal windmolens neer te zetten. Windenergie roept meer discussie op dan zonne-energie, want wie is er tegen zonnepanelen op het dak. Het voelt soms of je als een ijsbreker de maatschappelijke discussie aangaat, vooral met de tegenstanders. Maar ook op het gebied van de windmolens is er veel innovatie. Ze zijn bijvoorbeeld steeds minder schadelijk voor vogels en geven minder geluid.” 

om | nieuwe energie

Daphne: “Landelijk werken we samen met zo’n 70 energiecoöperaties. Die wekken zelf stroom op en leveren energie. Samen hebben we onze overkoepelende energieleverancier ‘om | nieuwe energie’ opgericht. Dat is het centrale punt voor de in- en verkoop van groene stroom en gas. Het is een collectief, waar de coöperaties gezamenlijk eigenaar zijn.

Mensen vragen me wel eens hoe betrouwbaar een kleine energieleverancier is. Ze zijn bang voor de leveringszekerheid. Ik snap dit wel. Maar het is niet nodig, want we maken meer stroom dan we aan onze klanten kunnen leveren. Het overschot verkoopt ‘om | nieuwe energie’ op de energiemarkt.”

Buurtenergie

Amsterdam Energie faciliteert bewoners die in hun buurt iets willen opzetten zoals zonnepanelen op daken. Daphne: “Ik wil graag een oproep doen. Amsterdam Energie is op zoek naar (platte) daken om meer zonnepanelen te plaatsen. Dit kan zowel bij particulieren en VvE’s als bedrijven of non-profit organisaties als universiteiten, ziekenhuizen en zo. En om | nieuwe energie is bezig met experimenten met lokale warmtenetten, op Vlieland onder andere. Amsterdam Energie gaat dit vooralsnog niet zelf oppakken, maar we vinden het wel te gek dat buurtcoöperaties in de stad hieraan werken.”

https://amsterdamenergie.nl/
https://amsterdam-wind.nl/
https://www.samenom.nl/

Amsterdam Energie ontmoeten:

- Zaterdagmiddag 3 september op het Indische Buurtfestival in de Javastraat.
- Zondag 25 september van 10 tot 13 uur op de verduurzamingsmarkt in De Waag. Georganiseerd door Waag Futurelabs i.s.m. Green Light District.’ https://greenlightdistrict.nu/agenda