Kamers met Aandacht gezocht

Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kunt vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als dat sociale vangnet er niet is en je geen vertrouwde plek hebt om naar terug te keren?
Kamers met Aandacht zoekt mensen die woonruimte willen verhuren en waar nodig een steuntje in de rug bieden aan jongeren tussen 18 en 23 jaar die uitstromen uit jeugd- of pleegzorg en eraan toe zijn om op eigen benen te staan. Kortom: een kamer met aandacht als tijdelijke tussenstap - 1 tot 5 jaar, naar keuze van de verhuurder - op weg naar volledige zelfstandigheid.
In principe kan iedere woonruimte een Kamer met Aandacht worden; een zolder of kamer in een huur- of koophuis, in een studentenhuis of woongroep, een tuinhuis enzovoort. De aandacht kan ook variëren, daarop worden de jongere en verhuurder gematcht: van af en toe een luisterend oor tot eens per week samen eten of hulp bij de financiën.

Online informatiebijeenkomst
Maandelijks is er een online informatiebijeenkomst om uitleg te geven over welke jongeren het gaat en de werkwijze van Kamers met Aandacht. Ook wordt meer verteld over helpende wet- & regelgeving en een verhuurder deelt persoonlijke ervaringen. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen.

Diana (bijna 18) zoekt een kamer in Amsterdam. Ze werkt, naast haar opleiding, in de bakkerij van een supermarkt. Na haar opleiding Social Work (ROC) wil ze graag Toegepaste Psychologie gaan studeren.  Diana is zelfstandig en krachtig, een echte doorzetter. Ze is bang voor dieren (behalve vissen :). Diana kan goed koken (liefst Italiaans of Mexicaans) en vindt het leuk om gezelschapsspelletjes te doen; Mens erger je niet of kaarten. 
Diana kan goed voor zichzelf zorgen, maar vindt het fijn te weten dat er iemand is. Graag iemand die naast haar staat en waar ze terecht kan voor een kopje thee of een praatje. 

Meer informatie: kamersmetaandacht.nl