Bij de uitvoering van het Programmaplan Bruggen en Kademuren wil de gemeente nagenoeg alle bomen kappen. Bewoners van de Leliegracht en de Herengracht bij de Raadhuisstraat werden eind juli geïnformeerd dat zij alle prachtige iepen verliezen, sommige meer dan 70 en enkele zelfs 100 jaar oud. Een kapvergunning heeft de gemeente al aangevraagd. Vreemd aan de gang van zaken is, dat de gemeente de kapvergunning niet heeft gepubliceerd. De gemeente laat in de bewonersbrief weten dat zij onderzoek laat verrichten naar technieken om bij toekomstige kademuurvernieuwingen de bomen te behouden. Die onderzoeken zijn inmiddels gereedgekomen, maar ook die zijn niet gepubliceerd. Van een van die onderzoeken weten we dat daarin een techniek wordt beschreven met boombehoud. Waarom houdt de gemeente de aanvraag van de kapvergunning geheim? En waarom publiceert zij de onderzoeken niet die laten zien dat de kap van de bomen helemaal niet nodig is?

Technieken voor kadewandvernieuwing met boombehoud zijn ook elders met succes toegepast, zoals aan de Lange Haven in Schiedam. Daarom zijn bewoners van de Leliegracht, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht een campagne begonnen onder de noemer "Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!". Er is een petitie 'Red de bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam' gestart, en op bomen zijn tags aangebracht met de tekst "Red mij!". Daarmee wordt gepoogd de gemeente haar plannen voor de
kademuurvernieuwing te laten aanpassen.De gemeente heeft bij de ontwikkeling van deze plannen onvoldoende aandacht voor het belang van bomen in de stad. Grote bomen horen in het historische straatbeeld dat onder Werelderfgoed valt, en bomen zorgen voor koelte en schone lucht.
Valentijn van 't Riet, Herengracht 148G, tel 06-45604316
petitie: https://redbomenbijkades.petities.nl
campagnewebsite: https://www.effekappenou.nl
informatie kadewandvernieuwing met boombehoud Schiedam: http://huibsneep.nl/?p=46
raadsadres (met hittekaart die het effect van de bomenkap op de gevoelstemperatuur in de stad toont):
https://www.effekappenou.nl/red-onze-bomen/downloads/