Het KvK nummer van de stichting is: nr 80360831
Het RSIN van de Stichting is: 861646423

De stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst.
Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning.

De volledige informatie over de stichting vind je hier.