In Coronatijden samen in de tuin: het bestuur van stadsdorp 7

Ina Wilbrink, voorzitter
Jan Hein van Joolen, lid
Joop Smoor, lid
Janneke Doreleijers, lid
Gerolf Slot, penningmeester
Kitty Troost, secretaris
Els Willems, lid