Een monumentaal familie-epos dat zes generaties van een Georgische familie omspant van 1900 tot nu. Dit tegen de achtergrond van de “rode“ twintigste eeuw -een cruciale periode in de Europese geschiedenis- met de opkomst en de ondergang van de Sovjet-Unie, het wegvallen van het IJzeren Gordijn en de perestrojka. Het boek vraagt wel wat tijd van de lezer, want het is 1269 bladzijden dik, maar het is op een meeslepende wijze geschreven met veel humor en ironie.

De gehele Leeskring was het er over eens dat het een prachtig  boek is.