Op 2 april a.s. werd de jaarlijkse ledenvergadering van StadsdorpBuurt7 gehouden in de Noorderkerk.
Daarna werd een korte presentatie gegeven door Fred Geukes Foppen van het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal.
Een impressie van de vergadering, het verslag en de stukken kun je  onderstaand vinden.

Naast de officiele stukken, werden ook de uitkomsten van de Stadsdorpenquete besproken: StadsdorpBuurt7 en de buurt: waar staan we en waar willen we heen?

Onderstaand vind je de impressie van de ALV, de agenda en bijbehorende stukken.
  • Impressie
  • Agenda
  • Ingekomen stuk Eveline van Nierop
  • Conceptnotulen ALV 20 maart 2018
  • Jaarverslag 2018
  • Jaarrekening 2018, begroting 2019
  • Verklaring kascie
  • (Verkorte) uitslag enquete 2019
  • Conceptnotulen ALV 2 april 2019
Hier kun je de foto's van deze bijeenkomst vinden.