Het jaarverslag van 2020:

- Jaarverslag 2020


Overige stukken bij ALV 2020:

- Concept notulen ALV 02-04-2019
- Jaarverslag 2019
- Financiéle Jaarrekening 2019
- Verklaring kascommissie 2019

Ter kennisname:

- StadsdorpBuurt7 gaat verder als stichting
- Beleidsplan 2020-2025 Stichting StadsdorpBuurt7