Jaarverslag 2022

Wandelen, buurtborrel en koffie – inloop

  Het jaar begon nog even met een forse lockdown, maar ook in januari hebben we er alles aan gedaan om elkaar veilig te ontmoeten. Dat was bijvoorbeeld met een Nieuwjaarswandeling langs het IJ. Er namen een kleine 20 stadsdorpers deel, we liepen langs het IJ en ergens op een tafel buiten spreidden we de heerlijkheden die iedereen had meegebracht uit, we kochten er koffie to go bij om te proosten en elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Gelukkig konden we snel daarna ook weer binnen bij elkaar komen, nog wel met beperkingen. Zo hadden we eind januari toch weer onze buurtborrel bij de Twee Grieken, op anderhalve meter van elkaar en de koffie ochtend, die intussen wekelijks bij Hegeraad is, ging ook weer lopen, iedere week zijn daar zo’n 8 stadsdorpers te vinden. Bij de buurtborrel is de opkomst tussen 15 en 25.

Er is in 2022 weer veel gewandeld, nu konden we ook eindelijk onze plannen om bijzondere buurten in Amsterdam en daarbuiten te verkennen waarmaken, afgewisseld met doorstaptochten in Noord. We hebben zo’n 30 keer gewandeld, met 12 stadsdorpers gemiddeld.

 

Excursies

 

In de zomer zijn er een paar bijzondere excursies geweest, een combinatie van wandeling, kunst en gezellig samenzijn:

Naar de geheime tuin in de Nicolaasstraat (20 stadsdorpers) http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/2404/0/13685/Binnen-de-buurt/Uitzonderlijke-uitje-naar-straatkunst-in-galerie--the-secret-garden-
en naar de beelden van Nelson Carrilho in het Westerpark (ook ca 20 stadsdorpers)

Andere activiteiten

De 5 leesclubs zijn weer in volle gang, de cultuurburen konden weer naar veel voorstellingen gaan, gemiddeld met zeker 7 stadsdorpers de museumgroep heeft mooie tentoonstellingen gezien, gemiddeld met 10 stadsdorpers, tweemaal een fantastische lezing in het Multatuli Museum meegemaakt, de muziekclubs (speelgroep 7 stadsdorpers en zanggroep 9) komen minstens 2 keer per maand bij elkaar, de bridgeclub, (8) de klaverjasclub (4) en de breiclub (5) floreren en eind 2022 is er zelfs nog een nieuwe activiteit bijgekomen: Schoonmaken van Stolpersteine, samen met stadsdorp Noord Jordaan: http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/2404/0/15223/Binnen-de-buurt/Twee-stadsdorpen-slaan-de-handen-in-elkaar--Stolpersteine--

 

Grote bijeenkomsten

In 2022 konden we twee grote bijeenkomsten realiseren, we maakten daarbij dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de Westerkerk en de Embassy of the Free Mind.

Op 19 april kon dan eindelijk onze al minstens 4 keer aangekondigde en weer uitgestelde grote feestelijke bijeenkomst in de Westerkerk doorgaan. Het programma behelsde om te beginnen een gesprek van stadsdorper Paul Hassing met Rinke Oostra en Sabine Snoek, onze gebiedsmakelaar en gebiedscoördinator, gelardeerd met zang en instrumentale muziek door stadsdorpers. Daarna een extra feestelijke borrel, waar iedereen welkom was, ook andere centrumbewoners. Er waren ongeveer 100 aanwezigen.

Voor deze gelegenheid hadden we 500 euro subsidie aangevraagd en gekregen van MAEX Amsterdam: https://maex.nl/amsterdam/#/home


Op 11 augustus mochten we een zomerborrel houden in de prachtige tuin van de Embassy of the Free Mind. Ook daarvoor was veel belangstelling op deze zonnige dag, er waren 100 aanwezigen, het was een groot succes.

Het langverwachte evenement Dansen in de Wester, een samenwerkingsverband tussen alle stadsdorpen van het centrum om een mooi dansfeest voor alle centrumbewoners te organiseren in de Westerkerk, moesten we helaas definitief afblazen; in de zomer waren toch veel mensen flink ziek door corona en binnen samen dansen is het laatste wat je doet als er veel besmettingsgevaar is. Het team had er al heel veel werk in zitten, de vooruitzichten waren in september bepaald nog niet goed, er zou een najaarsgolf aankomen, dus we moesten na 4 keer uitstellen wegens corona nu besluiten om de stekker er definitief uit te trekken.


Nieuwsbrief

Het StadsdorpNieuws hebben de stadsdorpers 18 keer ontvangen in het afgelopen jaar.


Alle activiteiten

Op onze website is veel te lezen over onze activiteiten: http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/878/0/0/Activiteiten-


Buurtfoto’s                                                                                                       

We verzamelden foto's in de nieuwe rubriek 'buurtfoto's’: http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/2578/0/15091/Buurtfoto-s/Buurtfoto-s-2022

 

Meer stadsdorpers

Ook in 2022 zijn we als stadsdorp flink gegroeid, we hebben er 41 nieuwe stadsdorpers bijgekregen. Dit is mede te danken aan de ruimte die we in de buurtkrant gekregen hebben, aan de inzet van het team dat de wandelingen voorbereidt en begeleidt en de mond-tot-mondreclame die diverse stadsdorpers hebben gemaakt.

Het Stadsdorpnieuws gaat op dit moment naar 349 mensen; 311 stadsdorpers en 38 belangstellenden van buiten het stadsdorp; denk dan aan mensen van de gemeente en aan onze buurtwinkels.

Bestuur

Het bestuur is 4 keer bijeengekomen, o.a. om de 2 grotere bijeenkomsten voor te bereiden.                                       

Angelique heeft zich in de zomer bereid verklaard met ons mee te denken, ook Nina en Milen, twee jongere stadsdorpers, denken incidenteel met ons mee.

Het Financieel jaarverslag over 2022 is onderaan deze pagina te vinden. De inhoud spreekt voor zich.

In memoriam
Tot slot. Helaas zijn er ook elk jaar weer stadsdorpers die ons ontvallen, we willen hen niet vergeten en hebben voor hen op onze website een speciale in memoriam pagina gemaakt. Die kun je hier vinden.