Leesclub Nu las dinsdag 20 augustus 2021 De goede zoon van Rob van Essen. Een autobiografische roman of, zoals je wilt, een plotloze thriller.

 Verrassend mooi geschreven, geestig, soms ook hilarisch, gevoelig wanneer het over de dood van zijn moeder gaat en nog veel meer.

Thema’s als zorg, dementie, geloof, identiteit, robotisme, vroeger en nu en mogelijk in de toekomst komen aan bod.

Binnen onze leesgroep van 7 leverde dat volop discussie op. Vijf leden waren zeer positief, 1 minder (b.v. hoe ethisch is het de dood van de moeder te beschrijven?) en 1, die,  gaande de discussie, meer waardering voor, c.q. een andere kijk op het boek kreeg.

Lezing, maar gezien de veelheid van onderwerpen en gebeurtenissen, ook herlezing is zeker aan te raden en stemt tot nadenken over waar onze maatschappij heengaat of zou kunnen gaan.

 Rita Mok