Vanaf de 16e eeuw wordt de familie uit het boek gevolgd in hun opmars in de maatschappij door geslaagd ondernemen en het aangaan van connecties en het sluiten van geschikte huwelijken. Begonnen als bierbrouwers en geleidelijk aan ook belang nemend in overzeese handel door zich aan te sluiten bij de Compagnie van Verre, later de VOC.

Het verhaal is aanvankelijk opgehangen aan de locaties in de stad waar de Bickers gewoond hebben met vermelding van adres en bestaande panden of panden die inmiddels zijn vervangen en waar soms nog een spoor van eerder bouw te vinden is. Genoemd worden onder andere De Vergulde Pauw, Warmoesstraat 69 en ook het huidige Tassenmuseum op de Herengracht, bewoond door een van de nazaten van Jacoba Bicker die getrouwd was met haar volle neef Pieter de Graeff. Een van de verdwenen panden is de Lange Niezel 22 waarbinnen nog het zg. Bickerspoortje te vinden is.

We vonden het een vrij interessant boek, het geeft veel informatie over Amsterdam. Jammer dat hele delen het karakter van een opsomming hebben.

Door het huwelijk van Wendela Bicker komt Johan de Witt in beeld, waarna vrijwel uitsluitend deze interessante figuur beschreven wordt en daardoor toch een bepaalde onevenwichtigheid in het boek ontstaat.

Willemien Dijkshoorn