Aan het eind van de dag van Nelleke Noordervliet is een zeer omvangrijk, herkenbaar en erudiet beschreven beeld van vooral de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

Katharina Mercedez Donker, "Kat", ex-minister en auteur van twee bestsellers over politiek en de rol van de vrouw daarin, wordt benaderd door Clara Hartong, een neerlandica die een biografie over haar wil schrijven. "Kat" aarzelt, het idee van de confrontatie met haar verleden verwart haar en ze wil dat aanvankelijk liever uit de weg gaan. Uiteindelijk stemt ze, na nog een aantal gesprekken met Clara, er toch mee in. Hierdoor is het voor haar onontkomenlijk geworden om zich in haar verleden te gaan verdiepen.

In een beschouwende vorm, waarin ze vooral haar eigen criticaster is volgen vele beschrijvingen van haar familieachtergronden, studie, liefdes, geboorten, abortus, verguisd worden door schoonfamilie, studie, werk etc. waaruit een verklaarbaar beeld opdoemt van datgene dat haar als persoon heeft gevormd en wie daar aan hebben bijgedragen.

De meningen over het boek waren binnen de Leeskring niet eenduidig. Die varieerden van schitterend en zeer boeiend tot, te lang en pretentieus. Maar wel alom bewondering voor de degelijke en omvangrijke historische kennis van zaken en de wijze waarop de schrijfster dit heeft verweven in deze roman.