Leeskring A’dam las het boek Van der Laan, Biografie van een burgemeester van Kemal Rijken. Het boek verscheen oorspronkelijk in 2016; na het overlijden van Van der Laan volgde een vierde, geactualiseerde druk. De extra toegevoegde hoofdstukken veroorzaakten enige spraakverwarring bij de bespreking, aangezien sommigen zich baseerden op de oude en anderen op de nieuwe editie.  

Iedereen was het er echter over eens dat het een informatierijke en vlot lezende biografie is, die door allen met plezier gelezen werd. Het met vele feiten onderbouwde beeld van Van der Laan dat eruit oprijst, neigt naar een grotendeels positieve beoordeling. Dit is kennelijk de mening van de auteur of wordt althans door deze als een “objectief” standpunt gezien. Toch wordt dit beeld niet geheel zonder nuances gegeven. Gaandeweg de bespreking, bleek zelfs dat de leden van onze groep op basis van dezelfde tekst tot een behoorlijk uiteenlopende visie op Van der Laan konden komen. De conclusie naar aanleiding daarvan was dat dit toch ook weer de mérites van het boek als biografie onderstreept.
Al met al wel een aanrader.