In oktober 2017 besprak de leeskring Kees de Jongen van Theo Thijssen. Een boek vol dagdromen van de jonge Kees. Zijn vader zal niet dood gaan, o nee! Maar deze overlijdt toch, waarna hij -oudste van drie kinderen- tegen de armoede in blijft dromen. Over hoe hij het gezin er bovenop zal helpen en het daadwerkelijk doet door voor een baan zelfs zijn school niet af te maken, geen goed einde vonden we.

Per mail werd verder gepraat. Over Thijssen’s idealisme, …genoeg 'stof tot praten’ maar er bleef iets onbesproken zoals: hoe is het mogelijk dat Thijssen het geschreven heeft in 1923 en aan z’n 36ste druk is en wij het ook nog even goed vinden en niet ouderwets.

Één van ons wandelde nog dezelfde dag naar de Rosa Overbeekbrug over de Bloemgracht, genoemd naar het meisje, met wie Kees een prille liefde beleefde en dat hij verlangend nakeek tot aan haar huis in de Reestraat.

Begin november 2017 bezochten we het geboortehuis van de schrijver in de Eerste Leliedwarsstraat 16, het tegenwoordige Theo Thijssen Museum.


Hanna Lantinga