In de Leeskring bespreken we ‘buurtgerelateerde’ literatuur, dat wil zeggen boeken die zich in de buurt, of in ieder geval in Amsterdam afspelen.

April 2022 vroeg de redactie aan de leesclub iets over zichzelf te schrijven.

Ina mailde ons:

Oudste leeskring
Onze leeskring kwam in november 2014 voor het eerst bij elkaar en is daarmee de oudste onder de leeskringen. Het initiatief kwam eigenlijk voort uit pure ‘armoe’, omdat we als Stadsdorp nog amper iets te bieden hadden. In het werkgroepje dat probeerde de zaak wat in beweging te krijgen hebben we toen een paar activiteiten bedacht waar je geen geld en geen accommodatie voor nodig had en een daarvan was een leeskring.

Er was meteen volop belangstelling. We startten met 5 leden en zijn bij een omvang van 7 gestopt. Dat bleek zo ongeveer de maximale capaciteit van onze huiskamers, en paste ook het beste bij onze wat improviserende manier van boeken bespreken. In de afgelopen jaren waren er slechts 2 mutaties. Voor de open gevallen plekken dienden zich vanzelf nieuwe liefhebbers aan.

Focus  van 8 jaar blijft Amsterdam?
Als focus om mee van start te gaan bedachten we het lezen van boeken die  ‘min of meer in de buurt’ speelden. Het leek ons een goede manier om meer te weten te komen over heden en verleden van ons deel van de stad en tegelijkertijd elkaar beter te leren kennen. Later is de focus verbreed naar de hele stad en in die ruime invulling bleek het onuitputtelijk.
Vorig jaar  (2021) hebben we ons nog uitgebreid beraden op de vraag of het geen tijd werd af te stappen van het thema. Na enig digitaal speurwerk kwamen er echter nog zoveel titels tevoorschijn die ons lezenswaard leken dat we weer jaren vooruit kunnen. En al lezend borrelen er ook weer nieuwe ideeën op, waar we dan samen weer een keuze uit maken.

Eens in de zes weken
We komen in principe eens in de 6 weken bij elkaar, in de zomermaanden zijn er meestal langere tussenpozen. Gemiddeld lezen we zo 6 tot 7 boeken per jaar, maar tijdens de pandemie lagen de activiteiten lange tijd stil.

Zolang de huidige leden het met elkaar volhouden, kunnen we belangstellenden alleen ‘in de wacht’ zetten, of op weg helpen bij het opstarten van een eigen A’dam leeskring.
Wat we laatste jaren zoal hebben gelezen is te vinden op onze activiteiten pagina. In de periode daarvoor werden boekverslagen opgenomen in de maandelijkse StadsdorpNieuws brief. Zie daarvoor StadsdorpNieuws voor 2020.


Voor meer informatie over de gelezen boeken en de Leeskring: Ina Wilbrink.

De verslagen van de gelezen boeken kun je op deze pagina lezen.