Het begint virtuoos, het openingshoofdstuk, waarin Shorto erin slaagt de essentie van zijn lijvige studie over Amsterdam als ‘de meest vrijzinnige stad ter wereld’ op te hangen aan zijn dagelijkse fietstocht door de stad om zijn zoontje Anthony naar zijn Marokkaanse oppas te brengen.

Al even verrassend is de manier waarop hij elk onderwerp introduceert aan de hand van historische figuren. Hij kiest daarvoor niet alleen de voor de hand liggende prominenten, maar bijvoorbeeld ook de twee jeugdige uit Wallonië afkomstige migranten, in Amsterdam getrouwd en samen scheep gegaan met het eerste kolonistentransport naar Amerika. Via hun 11 kinderen werden ze stamvader en -moeder van ruim een miljoen Amerikanen.

Shorto baseert zijn boek op een indrukwekkende en wijd uitwaaierende kennis van zijn onderwerp. Hij diept weinig bekende feiten uit op en legt verrassende verbanden, maar soms worden we als lezer wel erg overstelpt met historische details.

De eerste druk verscheen in 2013, al haast 10 jaar geleden, misschien komt het daardoor dat de actualiteit die hij beschrijft niet helemaal meer klopt met de door ons beleefde werkelijkheid van een stad die overspoeld wordt door het massatoerisme.